Обуки

303viewsЗдружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ располага со стручни и обучени предавачи кои одржуваат предавања, семинари, работилници и советувања за родители, стручен кадар на градинки и училишта (психолози, дефектолози, логопеди, педијатри) од областа на аутизмот. Во таа смисла ги охрабруваме Продолжи со читање →

Oдржана обука за Сензоријална интеграција

427views Во период од 10 до 12 декември 2011 во Амфитеатарот 2 на Економскиот Факултет во Скопје во организација на здружението се одржа обука за сензоријална интеграција за стручни лица и родители чии деца имаат аутистичен спектар на нарушувања. Овие обуки претставуваат дел од проектот Зајакнување преку знаење. Овие обуки Продолжи со читање →

Добредојдовте ВО МОЈОТ СВЕТ

3kviews  Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ – Скопје.  ВО МОЈОТ СВЕТ се залага за подобрување и промовирање на подобри стандарди на живот на оваа категорија на граѓани, подобрување на социјалните права и слободи, едукација, пренесување на искуствата и „најдобрата Продолжи со читање →