Што е аутизам

2.5kviewsАутизмот е најсериозната форма на манифестирање на аномалии во развојот на личноста, која влијае на можноста на личноста да има контакт со други лица. Се карактеризира преку многу голема тешкотија при одговор на социјалните контакти и можноста да комуницира. Некои лица со аутизам, можат да имаат и други невролошки симптоми, Продолжи со читање →