Што е Аспергеров синдром?

5.7kviewsАспергеров синдром претставува нарушување во развојот. Аспергеровиот синдром е аутистично нарушување, кое е едно од различните групи на невролошки состојби кои се карактеризираат со поголем или помал степен на оштетувања во јазикот и вештините на комуницирање, како и повторувачки и рестриктивни шеми на размислување и однесување. Децата со Аспергеров синдром Продолжи со читање →