Обуки

303viewsЗдружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ располага со стручни и обучени предавачи кои одржуваат предавања, семинари, работилници и советувања за родители, стручен кадар на градинки и училишта (психолози, дефектолози, логопеди, педијатри) од областа на аутизмот. Во таа смисла ги охрабруваме Продолжи со читање →

Што е аутизам

2.4kviewsАутизмот е најсериозната форма на манифестирање на аномалии во развојот на личноста, која влијае на можноста на личноста да има контакт со други лица. Се карактеризира преку многу голема тешкотија при одговор на социјалните контакти и можноста да комуницира. Некои лица со аутизам, можат да имаат и други невролошки симптоми, Продолжи со читање →

Добредојдовте ВО МОЈОТ СВЕТ

3kviews  Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ – Скопје.  ВО МОЈОТ СВЕТ се залага за подобрување и промовирање на подобри стандарди на живот на оваа категорија на граѓани, подобрување на социјалните права и слободи, едукација, пренесување на искуствата и „најдобрата Продолжи со читање →