Што е Аспергеров синдром?

5.4kviewsАспергеров синдром претставува нарушување во развојот. Аспергеровиот синдром е аутистично нарушување, кое е едно од различните групи на невролошки состојби кои се карактеризираат со поголем или помал степен на оштетувања во јазикот и вештините на комуницирање, како и повторувачки и рестриктивни шеми на размислување и однесување. Децата со Аспергеров синдром Продолжи со читање →

Добредојдовте ВО МОЈОТ СВЕТ

3kviews  Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ – Скопје.  ВО МОЈОТ СВЕТ се залага за подобрување и промовирање на подобри стандарди на живот на оваа категорија на граѓани, подобрување на социјалните права и слободи, едукација, пренесување на искуствата и „најдобрата Продолжи со читање →