ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО 2012-ТА

1. Годишно собрание Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ на ден 14.03.2012 (прв роденден на здружението) одржа свое прво годишно собрание на кое покрај управниот одбор присуствуваа членови, родители и волонтери на здружението. На собранието беше направена ретроспектива на едногодишната работа на здружението и беа изнесени заклучоци, насоки во кои ќе делува Продолжи со читање →