ПРИРАЧНИК – Дефеклошка теорија и практика

631views„Дефектолошка теорија и практика“ е научно списание за специјална едукација и рехабилитација  на лицата со инвалидност. „Дефектолошка теорија и практика“ објавува истражувачки рецензирани трудови од областа на специјалната едукација и рехабилитација на лица со лесна, умерена и тешка инвалидност. Во списанието можат да се објават оригинални и прегледни трудови, куси извештаи, писма Продолжи со читање →

ХИМНА

675viewsVo mojot svet Tavitjan Brothers Поврзани информации: Како се одбележува 2-ри Април, Меѓународниот ден на аутизмот во светот Коктел дружење со книгата „Зошто сакам да скокам“ Отворање на линија за донирање во ONE ПРИРАЧНИК – Дефеклошка теорија и практика

Досие сино

Здружението за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром “Во мојот свет” ја заокружува својата тригодишна работа со издавање на првото списание за аутизам, АДХД и Аспергеров Синдром “Досие Сино” во Република Македонија. Со издавањето на списанието се надеваме дека многу повеќе ќе влијаеме на подигање на јавната свест и ангажираноста на институциите во нашата земја за овој вид на нарушувања. На страниците ќе можете да прочитате текстови од наши и странски стручни лица, ќе можете да ги споделите искуствата со други луѓе кои имаат членови со овие нарушувања, ќе можете да добиете совети од нашите стручни лица (педагози, логопеди, дефектолози, психопедагози), ќе споделите искуства и со луѓе од други земји кога станува збор за аутизмот, АДХД и Аспергеровиот синдром, ќе можете да дознаете за сите најнови достигнувања во светот на ова поле. Продолжи со читање →

Купи и донирај

Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ, благодарение на своите подржувачи и донатори отпочнува акција под наслов „Купете слика и донирајте за децата со аутизам “ во која на продажба се ставени уметнички слики од познати македонски уметници. Собраните средства ќе бидат искористени за реализација на проектот на здружението за отварање на Центар за едукација и рехабилитација на дечињата со аутистичен спектар на нарушувања. Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ однапред се заблагодарува и смета на Вашата хуманост и корпоративна одговорност. Продолжи со читање →