Семинар “Аутизам”

Поврзани информации: Предавања по сензорна интеграција во Гевгелија Продажна изложба на изработките од проектот „Учиме, се дружиме и донираме” Што е Play Attention? Изложба СИТЕ БОИ НА ЉУБОВТА

Вовед во семинарот за сензорна интеграција

Поврзани информации: Да се живее со аутистичен спектар-Temple Grandin Интервју за Економија и Бизнис Терапија со животни Проект: Реконструкција и опремување на Центар за Едукација и Рехабилитација – “Во Мојот Свет” во Охрид