Ваш Термин со Виолета Петровска Периќ

Гостување во Ваш Термин на Михаела Кочоска – логопед во Здружението Во Мојот Свет – Здружение за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој: “Организираме многу настани за родителите во текот на годината. Сега започнавме и со работа со деца за предучилишна подготовка…“ – погледнете ја емисијата тука.

Поврзани информации: