HEARTMATH® TECHNOLOGY

HEARTMATH® TECHNOLOGY – Прозорец во вашата емоционална благосостојба. Шемите на срцевиот ритам се најдобриот одраз на нашата внатрешна состојба. Со HeartMath технологијата може да научите како да се префрлите од состојба на стрес и фрустрација кон состојба на рамнотежа и издржливост. Од сега HeartMath благодарение на Андреас Милер, технологијата ќе се применува во центрите на здружението Во мојот свет.

Поврзани информации: