Меморандум за соработка

Здружението за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој ВО МОЈОТ СВЕТ и Отсекот за невроинформатика при ИЦЕОР – МАНУ склучија Меморандум за соработка на ден 30.03.2022 година.
Соработката ќе се одвива на научно-истражувачко и стручно поле, работа на заеднички проекти и програми; размена на методологии и научно-технички информации; и реализирање на предавања, дискусии, конференции, симпозиуми.

Поврзани информации: