Нова единствена терапевтска метода во центри на Здружението

Во рамки на проектот „Дан Дан“ Здружението „Во мојот свет“ ќе имплементира нова единствена терапевтска метода во своите центри кои работат со децата со аутистичен спектар и атипичен развој.
Проектот е поддржан од Амбасадата на Р. Чешка во Р.С. Македонија, а договорот беше потпишан со Амбасадорот Јарослав Лудва.

Поврзани информации: