Центар за третман на деца со АСН во Тетово

Уште еден предизвик!

ВО МОЈОТ СВЕТ со поддршка и помош на Амбасадата на Република Бугарија во Македонија, ќе реконструира, адаптира и опреми дел од Клиничкиот центар Тетово за отворање на нов Центар за третман на деца со Аутистичен Спектар на Нарушувања. Со тоа и Тетово ќе добие современ Центар за третман на деца со АСН, какви што до сега Здружението Во Мојот Свет има отворено во Скопје и Охрид, со поддршка на Амбасадата на Република Бугарија во Македонија – голема благодарност!.

Поврзани информации: