Интервју во весникот ВЕЧЕР

Дефектологот Ангела Чингоска, која е специјален едукатор и рехабилитатор во Центарот за рани интервенции „Во Мојот Свет“, за весникот ВЕЧЕР зборуваше за аутизмот.

Таа, меѓу другото, рече:
“Аутизмот претставува первазивно развојно нарушување, односно развојна состојба која има три заеднички карактеристики (нарушувања): тешкотии во говорот, јазикот и невербалната комуникација; тешкотии во социјалната интеракција и тешкотии со фантазијата и внатрешниот говор. Аутизмот е повеќе од ова, повеќе од она што го читаме и гледаме во нашето опкружување или на социјалните мрежи. Аутизмот претставува начин на живот, секојдневно справување со предизвиците кои ги носи, истрајност, љубов и поддршка од страна на семејството.“

Прочитајте го целото интервју на следниот линк.

Поврзани информации: