СЕМЕЕН СОВЕТНИК

Tимот на Центарот Во мојот свет се збогатува со психолог, семеен и системски советник кој во соработка со дефектолог и логопед, ќе врши:

– Психолошко советување на деца и возрасни во областа на менталното здравје, негово зачувување и унапредување;

– Постравување на граници

– Препознавање на емоции

– Индивидуална психотерапија;

– Психотерапија и советување на парови, деца и семејства;

– Стрес редуктивни методи (при состојби на страв, анксиозност, фобии, стрес, паника);

– Учење на техники на дишење и релаксација;

– Психолошка подготовка за соочување со дијагноза;

– Психолошко советување и помош при страв од медицински интервенции;

– Психолошки советувања при проблеми со комуникација, конфликтни ситуации

– Психоедукација и програми за личен раст и развој.

Поврзани информации: