Средба на министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска со претставници на Здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам „Во мојот свет“

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска оствари средба со претставници на Здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам „Во мојот свет“.

На средбата се отворија повеќе прашања кои се особено важни за унапредување на условите, третманот, капацитетите, човечките ресурси и подобро воспоставување на мрежата на институции неопходни за третман на лицата со аутизам во нашата држава.

Здружението „Во Мојот свет“ информираше дека само во ова здружение членуваат 496 семејства, а на ниво на држава функционираат неколку Дневни центри за третман на лицата со аутизам. Дневниот центар во општина Аеродром, Скопје кој функционира неколку години, Центарот во општата болница во Охрид од пред 1 година, а како Центри кои се во тек здружението ги наведе Дневниот центар во Тафталиџе, Скопје, Центарот во клиничкиот центар Тетово и Центарот во склоп на Заводот за рехабилитација во Топанско поле, Скопје и можноста за отворање на дневен центар во Гостивар, каде административните работи се во финална фаза.

„Во мојот свет“ како особено важна ја истакна потребата од Национален протокол за аутизам, кој би вклучувал и Регистар на лица со аутизам и национална стратегија за третман на лица со аутизам. 

„Лицата со аутизам се составен дел од нашето општество и будењето на свеста за нивната присутност и овозможувањето на услови за подобар живот и третман се неопходност и за нив и за нивните семејства. Затоа сите заедно во рамки на можностите треба максимално да се заложиме, да преземеме мерки и активности за да им обезбедиме полесно функционирање“, истакна министерката Шахпаска.

Министерката Шахпаска изрази подготвеност и поддршка за поголема интегрираност на лицата со аутизам во општеството и порача дека преку партнерски однос меѓу институциите, граѓанските здруженија, локалната власт и меѓународните организации може да се постигне вистинска вклученост на овие лица и обезбедување на  вистински третман и услуги.

Поврзани информации: