Петтиот ангел во охридскиот свет

Емисија на Македонска телевизија, Петтиот ангел, за Центарот за рани интервенции и третман на деца од аутистичен спектар на нарушувања Во Мојот Свет – Охрид

Поврзани информации: