Конференција: Специфичности кај лицата со Аутистичен спектар – Влатко Дабиќ

На 20-ти Јуни, 2019 година, во просториите на Филозофски факултет – Скопје се одржа Конференција на тема: “Специфичности кај лицата со Аутистичен спектар, конкретни програми и стратегии со цел успешна едукативна инклузија и интеграција”, а предавач беше Влатко Дабиќ.

На предавањата се разговараше за важни елементи поврзани со психолошките и функционалните карактеристики на лицата со аутистичен спектар,

Стратегиите и вештините што беа презентирани имаа за цел подобрување на социјалните контакти и намалување наатипичното однесување.

 

Г-дин Дабиќ има дваесет и четиригодишно искуство во областа на психо-образованието и рехабилитацијата. Од 1995 до денес, г-дин Дабиќ работи во Регионалниот клинички центар, Центарот за ментално здравје Пјер-Џенет во Гатино (Квебек, Канада). Има значително искуство во адолесцентна психијатрија, возрасна психијатрија, а во изминатите 18 години во одделот за педопсихијатрија. Обемот на работа вклучува деца и адолесцентна психопатологија со специјално развиена експертиза во третманот на пациенти со двојна и повеќекратна дијагноза.

Во својата кариера, Г-дин Дабиќ беше посебно ангажиран во работата со луѓе од аутистичкиот спектар (AS и Asperger-NS). Во својата приватна практика, тој е заинтересиран за развој на програми, методи и стратегии за деца, млади и возрасни со AS, AS парови и AS-NT парови. Повеќе од десетина години, г-дин Дабиќ ја надградува својата професионална пракса на Аспергер клиниката за Аспергер во Монтреал. Тој е член на тимот на еден од најпознатите светски експерти во областа на социјалниот и сексуалниот развој, Др. Изабел Ено.
Покрај тоа, г-дин Дабиќ помогна и анимираше бројни професионални развојни активности од аутизам, ментално здравје и психо-едукација, како на национално, така и на меѓународно ниво. Објавува неколку статии во стручни списанија, иницираше неколку проекти за вклучување на учениците со синдром, итн. Г-дин Дабиќ е добитник на престижната награда “Bâtisseurs d’excellence”, CEPEO во Отава (Канада).

Поврзани информации: