Работна средба – Охрид

Во присуство на претставници на Општата Болница – Охрид, претставници на Амбасада на Р. Бугарија и Потпреседателот на Здружението Во Мојот Свет, беше одржана работна средба во насока на подготовка за реконструкција на простор во рамки на Болницата кој е наменет за отварање на Регионален Центар за Едукација и Рехабилитација.

Поврзани информации: