Отпочна со работа првиот Дневен центар за деца со аутизам

1kviews

kk

По заедничка иницијатива, соработка и советувања на Министерството за труд и социјална политика и здружението ВО МОЈОТ СВЕТ од неодамна отпочна со работа првиот Дневен центар за деца со аутизам во Република Македонија. Проектот е реализиран од Министерството за труд и социјална политика на РМ и ова претставува историски момент за нашата држава бидејќи ова е прв центар од ваков тип конкретно наменет за деца со аутизам, но и прв чекор кон отварањето на повеќе центри од ваков тип во РМ. Локацијата на Центарот е во Топанско поле во Скопје, на улица Втора македонска бригада бб, а истиот е при Заводот за рехабилитација на деца и младинци. Почетниот капацитет на Центарот е до 25 лица со кои во опремените простории работат стручни кадри (негувателка, логопед, дефектолог и психолог). Дневниот центар веќе е ставен во функција и е формирана првата група од 5 дечиња со кои секојдневно се работи. За дечињата Министерството обезбеди по 2 оброка дневно, а термините за прием и работа со децата се од 07:30 до 15:30 и вториот од 08:30 до 16:30 часот, зависно од потребите и можностите на семејствата. Министерството за труд и социјална политика и здружението ВО МОЈОТ СВЕТ и понатаму ќе работат на унапредување на условите и работата со дечињата со цел за поуспешно функционирање на Центарот. Заинтересираните родители за повеќе информации можат да се обратат на контакт телефоните на Дневниот Центар: 02/3297-709 и 02/3297-711 или по меил: licaprecki.sk@mtsp.gov.mk

Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ го изразува своето задоволство од реализацијата на овој проект и отпочнувањето со работа на Дневниот центар и посакува успешна работа.

Поврзани информации: