Успешна приказна-Во Мојот Свет

natioagency   vo_mojot_svet_logo_so_text copy

Во својот електронски магазин МОБИЛНОСТ МК од Септември 2013 година Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност го бележи проектот „Волонтеризмот во служба на аутизмот“ на здружението ВО МОЈОТ СВЕТ како една од најуспешните приказни во 2013 година реализирана во рамките на нивната програма. Погледнете го целиот текст ОВДЕ

Поврзани информации: