СЕМИНАР СО СТРУЧНИ ЛИЦА ОД БУГАРИЈА

769views

sist 34

Здружението за третман на лица со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ во соработка со амбасадата на Република Бугарија во Македонија организираше и спроведе еднодневен семинар за родители и стручни лица од областа на аутизмот. Семинарот под работно име РАНАТА ДИЈАГНОЗА И УЛОГАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО КАЈ СЕМЕЈСТВАТА СО ЛИЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР се одржа на 27.10.2012 во просториите на клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. На семинарот беа поканети и  учествуваа гости од Република Бугарија како и стручни лица од РМ. Семинарот го отвори лично амбасадорот на Република Бугарија во РМ, г-нот Иван Петков, а свое обраќање имаше и американскиот амбасадор во РМ, г-нот Пол Д. Волерс, овогодишен добитник на статуетката „Во мојот свет“ за посебен придонес во подобрувањето на состојбите на лицата со аутистичен спектар во РМ.

Во рамките на стручниот дел на семинарот најпрво настапи со свое излагање д-р Десислава Иванова, специјалист по детска психијатрија, една од четирите врвни бугарски експерти по дијагностика, терапија и превенција во областа на аутистичниот спектар која ги пренесе искуствата од Република Бугарија. Како втор предавач настапи д-р Маргарита Белчовска, логопед и стручен соработник на здружението, директор на логопедскиот центар „Мегалогомед“ од Скопје. Посебно интересно и импресивно беше излагањето на третиот предавач, г-ѓа Владислава Цолова, родител на 12 годишно момче со аутистичен спектар и претседател и основач на Фондацијата  „Чекор за невидливите деца на Бугарија“, асоцијација која постигнала голем успех во квалитативна промена на државната политика на Бугарија во областите како образование, здравство и социјална политика за подобрување на квалитетот на животот на аутистичните лица и нивните семејства.

Семинарот помина во исклучително пријатна работна атмосфера, со медиумско покритие на македонската националната телевизија. Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ за успешно реализираниот семинар искажува голема благодарност до бугарската амбасада во Република Македонија и амбасадорот Иван Петков за неговата соработка и подршка. Благодарност и до американскиот амбасадор во РМ, г-нот Пол Д. Волерс за уште еднаш искажаната подршка на работата на здружението и се разбира, благодарност до клиничката болница Систина Аџибадем за професионалната логистичка подршка на семинарот.

Поврзани информации: