Проектни активности

Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ за своето релативно кратко постоење преку своите заложби, соработки и напорна работа успеа да реализира голем број на проекти, портфолио на активности и проекти што само мал број на здруженија можат да понудат. Примарно насочено кон подигнување на јавната свест и корпоративна одговорност во општеството, креативниот тим на здружението и понатаму работи и превзема активности во согланост со неговата мисија и програмски цели.

 

Поврзани информации: