Годишно собрание

5

На 14.03.2012 здружението ВО МОЈОТ СВЕТ по повод едногодишното постоење и работење пригодно го одбележа својот прв роденден, а воедно беше одржано и првото генерално собрание на кое беа сумирани резултатите од едногодишната активност и беа донесени заклучоци и насоки во кои ќе делува здружението во наредниот период.

 

 

Поврзани информации: