Отворање на линија за донирање во ONE

Здружението на граѓани ВО МОЈОТ СВЕТ отвори посебна линија за донации (075-143-800) чии што средства ќе бидат употребени за да им се помогне на родителите кои имаат дете со Аутистичен спектар на нарушување во нивниот дефектолошки и логопедски третман.

Поврзани информации: