Зајакнување преку знаење

Здружението на граѓани ВО МОЈОТ СВЕТ со добивање на грант од Демократската комисија за мали грантови од Американската Амбасада во Скопје, започна проект за оспособување на граѓаните во Република Македонија преку јавна информативна кампања за обезбедување на информации и ресурси за подобро да ги задоволи потребите на децата со посебни потреби, посебно на децата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром.

Поврзани информации: