Учество на ТЕЛЕТОН

На ден 17.12.2011 година здружението на граѓани ВО МОЈОТ СВЕТ учествуваше на ТЕЛЕТОН, донаторска емисија на националната телевизија МТВ организирано од страна на здружението ХУМАНО СРЦЕ ЗА СИТЕ – Скопје.

Поврзани информации: