Одржана обука за работа со терапијата АБА

Во период од 25 до 27 ноември 2011 госина во Клиничката болница СИСТИНА се одржа обука за работа со терапијата АБА (АВА – Applied Behavior Analysis) за стручните лица кои работат со оваа проблематика. Овие обуки претставуваат дел од проектот Зајакнување преку знаење. Овие обуки ги одржаа Специјалниот психопедагог Лаура Александра Серафимовски Дика (Радулеску) од Романија и Специјалниот психопедагог Драган Серафимовски – Дика.

Поврзани информации: