Одржано предавање во ЈУ Општинска детска – Градинка „Распеана младост“ – Скопје

На ден 16.11.2011 година, во Детската градинка „Распеана младост“ – Скопје, здружението на граѓани ВО МОЈОТ СВЕТ одржа предавање на тема „Што е АДХД, кои се неговите карактеристики, неговиот третман и образовниот пристап“.      Целта беше да им се понуди на стручниот кадар и на родителите информации и да се запознаат со синдромот на АДХД, да им се зголеми заинтересираноста и да бидат повнимателни со нивните деца. Ова предавање беше одржано од страна на специјалниот психопедагог Лаура Александра Серафимовски Дика (Радулеску) од Романија.

Поврзани информации: