Обуки

305views

Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ располага со стручни и обучени предавачи кои одржуваат предавања, семинари, работилници и советувања за родители, стручен кадар на градинки и училишта (психолози, дефектолози, логопеди, педијатри) од областа на аутизмот. Во таа смисла ги охрабруваме сите заинтересирани за соработка со цел подигање на јавната свест, подобра информираност и стручна обука на кадри.

Поврзани информации: