Настани

Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ организира повеќе типови на настани наменети за граѓани од оваа категорија како и стручни лица со цел подобрување на секој аспект од нивниот живот. 

Поврзани информации: